Om oss

Jenny Bjarnar

Jenny Bjarnar är förläggare på Ordfront förlag, har studerat kreativt skrivande för barn på Linnéuniversitet i Växjö och är diplomerad keramiker.

Love Antell

Love Antell är musikartist och illustratör. Han har en mastersexamen i Grafisk design och illustration vid Konstfack i Stockholm.